How speeddating works

posted by | Leave a comment

Arbejdstilsynet har fået nyt EASY-system til anmeldelse af arbejdsulykker. januar 2018 ikke længere er muligt at hente data fra før 17. Frem til nytår vil det dog være muligt at downloade data om de seneste fem års anmeldelser.

Gamle skadeoplysninger kan være nyttige at have, hvis virksomheden skifter forsikringsselskab – eller hvis en sag skal genoptages.

Her kan du også læse om: Vision, organisation og beslutningsprocessen, kerneområder, forhåndsgodkendte kurser og udbydere, vurdering af fagligt indhold samt kompensationsordningens retningslinjer for efteruddannelsen.

how speeddating works-44

Du kan downloade din virksomheds data ved at logge på Arbejdstilsynets selvbetjeningsportal på https://dk 15.Udover hjælp til at oprette brugerprofil kan du på denne side finde ”Indhold og retningslinjer for registrering af kiropraktorernes efteruddannelse” .Dette dokument indeholder information om den aftale, der blev indgået i overenskomsten for efteruddannelse og registrering.Behandlingssteder forstås som en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling. undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.Hvis der udføres behandling på flere adresser, anses hver lokalitet som et behandlingssted.

Leave a Reply

dating rich men in canada